fbpx

9. Klasse

UNDERVISNING I 9. KLASSE

Nordfyns Efterskole er en boglig skole, hvor undervisningen i alle fag sigter mod faglig dygtighed, fordybelse og indlevelse. 

I vores 9. klasse blive du udviklet fagligt og personligt gennem god og solid undervisning. 

All skal deltage i fælles morgensang, fortælletimer, samfundstimer og sangtimer – og i gymnastiktimerne.

Fagene dansk, engelsk, matematik, idræt, naturfag (fysik/kemi/biologi/geografi) og medborgerskab (historie, samfundsfag og religion) er obligatoriske.

I matematikundervisningen niveaudeler vi, så du bliver udfordret på lige præcis dit niveau. 

Alle elever går til eksamen i alle deres fag. 

Alle klasser laver tværfaglige projekter i løbet af skoleåret, som kan forberede jer til jeres videre ungdomsuddannelser.

FÅ DET BEDSTE UD AF SKOLEÅRET

For at vi alle får mest muligt ud af timerne og tiden her på Nordfyns Efterskole, forventer vi, at du er aktiv, velforberedt og møder til tiden.

undervisning 9 klasse

VALGFAG

Tysk FP9: Vil man videre på gymnasiet, skal man have haft tysk i 9. klasse.

Fremtidigt skal man også have haft tysk fra 5. til og med 9. klasse. Ring, og hør nærmere, hvis I er i tvivl.

Derudover er der mulighed for valgfag efter interesse. Disse gælder for et halvt år ad gangen. Se alle valgfagene under valgfag!

OBLIGATORISKE FAG I 9. KLASSE

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Naturfag (Fysik/kemi, biologi, geografi)
  • Medborgerskab (Historie, religion og samfundsfag)
  • Linjefag (man vælger for et halvt år af gangen)
  • Gymnastik/fysisk træning/løb
  • Morgen-, fælles- og fredagssang
  • Fortælletimer