fbpx

Undervisning

Linjefag i Fodbold SpringMusikKunstDans eSport

Eleverne har tre gange ugentlig undervisning i deres linjefag, hvilket svarer til ca. 4,5 klokketime.

Gymnastik og fysisk træning er en vigtig del af undervisningen, hvor eleverne kommer i bedre form og bliver dygtigere gymnaster og springere.

Skolen giver en solid og god undervisning i de almindelige skolefag – og vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse samt 10. klassesprøverne.

Alle klasser laver – udover de opgaver bestemt a ministeriet – tværfaglige projekter i løbet af skoleåret, som kan forberede dem til deres videre uddannelse på f.eks. gymnasiet.

Vores valgfag koncentrerer sig især om idræt og musisk-kreative fag f.eks. badminton, judo, hip-hop, band, accessories og fitnessboksning.

10P

10P er en alternativ retning for vores 10. klasser i stedet for at tage folkeskolens afgangprøver i engelsk, matematik og dansk. Du skal være erklæret uddannelsesparat for at tage denne projekt- og formidlingsorienterede 10. klasse.

I 10P går du ikke op til folkeskolens afgangsprøve, men en alternativ prøve. 10P retter sig især mod de gymnasielle uddannelser. Læs mere

Undervisning på efterskole
Undervisning på efterskole

Kursusuger

Udover de almindelige skoleuger har vi også forskellige kursusuger, så som skitur
i Østrig med undervisning i alpint skiløb, linjefagstur til
f.eks. London samt linjefags- og emnedage/-uger.
Alle er ligeledes med til at stable en musical på benene.
Alt dette gør hele skoleåret til en kæmpe oplevelse.

Oplev efterskolen