Undervisning

Linjefag i Fodbold – Spring – Musik – Kunst – Dans – eSport

Eleverne har 3 gange ugentlig (ca. 4 1/2 klokketime) undervisning i deres linjefag.

Gymnastik/Fysisk træning er en vigtig del af undervisningen, hvor eleverne kommer i bedre form og bliver dygtigere gymnaster og springere.

Skolen giver en solid og god undervisning i de alm. skolefag og tilbyderfolkeskolens afgangsprøver i 9. klasse og 10. klassesprøverne.

Derudover er det muligt at tage en Cambridge eksamen i engelsk eller tysk.

Alle klasser laver, udover de ministerielle opgaver, tværfaglige projekter i løbet af skoleåret, som kan forberede dem til deres videre uddannelse på f.eks. gymnasiet.

Vores valgfag koncentrerer sig især om idræt og musisk-kreative fag f.eks. badminton, judo, hip-hop, band, accessories og fitnessboksning.

Se eksempler på skoleskemaer her

10P

10P er en alternativt retning for vores 10. klasser i stedet for at tage folkeskolens afgangprøver i engelsk, matematik og dansk. Du skal være erklæret uddannelsesparat for at tage denne projekt- og formidlingsorienterede 10. klasse.

I 10P går du ikke op til folkeskolens afgangsprøve, men en alternativ prøve. 10P retter sig især mod de gymnasiale uddannelser. Læs mere

Undervisning på efterskole
Undervisning på efterskole

Kursusuger

Udover de almindelige skoleuger har vi også forskellige kursusuger, så som skitur
i Østrig med undervisning i alpin skiløb, linjefagstur til
f.eks. London samt linjefags- og emnedage/uger.
Alle er ligeledes med til atstable en musical på benene.
Alt dette gør hele skoleåret til en kæmpe oplevelse.

Oplev efterskolen