fbpx

10. Klasse

OBLIGATORISKE FAG

Dansk

Matematik

Engelsk

OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave)/IBO (Innovativ brobygningsopgave)

Brobygning

Liniefag

Gymnastik/fysisk træning/ løb

Morgen-, fælles- og fredagssang

Fortælletimer

10. klasse på efterskole

TILVALGSFAG

Fysik/kemi

Tysk

Man vælger disse boglige tilvalgsfag for hele året og går ligeledes til prøve i disse fag.

VALGFAG

Derudover er der en bred vifte af valgfag, der ligeledes gælder for et halvt år ad gangen (se under valgfag).

10P

En anderledes 10. klasse for den fagligt velfunderede.

I 10P afvikler vi i løbet af skoleåret fire projekter med vægt på tværfaglighed. Samtidig modtager du igennem hele skoleåret faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk.

Læs mere om 10P her