10. Klasse

OBLIGATORISKE FAG

Dansk

Matematik

Engelsk

OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave)/IBO (Innovativ brobygningsopgave)

Brobygning

Liniefag (man vælger for et halvt år ad gangen)

Gymnastik/fysisk træning/ løb

Morgen-, fælles- og fredagssang

Fortælletimer

10. klasse på efterskole

TILVALGSFAG

Fysik/kemi

Tysk

Cambridge engelsk eller Cambridge tysk

Man vælger disse boglige tilvalgsfag for hele året og går ligeledes til prøve i disse fag.

VALGFAG

Derudover er der en bred vifte af valgfag, der ligeledes gælder for et halvt år ad gangen (se under valgfag).

10. p

En anderledes 10. klasse for den fagligt velfunderede.

I 10P afvikler vi i løbet af skoleåret 4 projekter med vægt på tværfaglighed. Samtidig modtager du igennem hele skoleåret faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk.

Læs mere om 10. p her