10. Klasse

OBLIGATORISK

Dansk

Matematik

Engelsk

OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave)

Brobygning

Gymnastik/Fysisk træning/løb

Liniefag - vælges for 1/2 år ad gangen

Morgen-, fælles- og fredagssang

Fortælletimer

10+

se beskrivelsen af 10+ i sidebjælken

TILVALGSFAG

Fysik/kemi

Tysk

Cambridge engelsk eller Cambridge tysk


Man vælger disse boglige tilvalgsfag for hele året og går ligeledes til prøve i disse fag.


VALGFAG

Derudover er der en bred vifte af valgfag, der ligeledes gælder for et halvt år. (se under valgfag)

10Klasse.jpg