Studievejledning

Vejledning til Optagelse.dk: KLIK HER


Årsplan for vejledningen på NFE 2017-18 (opdateret januar 2018)


Uge 32

Tirsdag den 8. august

Kl. 14.40-15.10: Til alle: Velkommen ! Intro til vejledningen
Kl. 15.10-16.10: 10. kl.: Brobygning.
Intro og ønsker. Valg foretages

Uge 33

Mandag den 14. aug.
Torsdag den 17. aug.

Alle elever opretter i uge 33 uddannelsesplan for 2017-18
med hjælp fra vejlederne.
Mandag den 14. august:
Kl. 14.40: 10 A
Kl. 15.10: 10 B
Kl. 15.40: 10 C
Torsdag den 17. august kl. 08.10: 9. klasse

Uge 34

I denne uge starter 1. individuelle samtalerunde med vejleder

Uge 41

Mandag den 9. okt.

Kl. 10.10-11.40 og 13.00-14.00:
10. klasserne introduceres til Obligatorisk selvvalgt opgave - OSO

Uge 43

Tirsdag den 24. okt.

Kl. 10.10-11.40:
10. klasserne: 2. intro OSO

Uge 45

Torsdag den 9. nov.

Kl. 10.10-11.40:
10. klasserne: 3. intro OSO

Kl. 12.30-12.55: Fælles info (10. kl.) op til Brobygningen i uge 46 –
De sidste informationer gives – ”Så er det nu !”

Uge 46

10. klasserne er i Brobygning

Tirsdag den 14. nov.

Forældreerhverv/-job aften

Uge 47

Mandag til onsdag

10. klasserne arbejder med OSO –
Fremlæggelser onsdag eftermiddag

Uge 47

Lærerrådet foretager i uge 47 – ugen op til
forældrekonsultationen – en foreløbig vurdering af den
enkelte elevs uddannelsesparathed (upv) i henhold til
elevens uddannelsesønske

Søndag den 26. nov.

Forældrekonsultation kl. 14.30-18.00

Uge 48

2. individuelle samtalerunde med vejleder starter –
Uddannelsesplanerne bearbejdes og ajourføres.
Der suppleres med vejledning i fællesskaber og gruppesamtaler.

Uge 50

Torsdag den 14. dec.

Kl. 12.30-12.55: ”Så er det nu !” –
Fælles intro (alle) til www.optagelse.dk.
Om procedure og tilmelding til ungdomsuddannelserne og 10. kl.

Uge 50

Forældrene modtager umiddelbart op til juleferien mail fra
vejlederne med info om deadlines og ”tilmeldingsmanual” til
ungdomsuddannelserne og 10. klasse

Uge 1

Fra tirsdag den 2. januar

Elev kan sammen med forældre gå ind på www.optagelse.dk og
vælge de specifikke uddannelsesønsker

Onsdag den 3. januar

Ung-til-ung uddannelsesaften

Januar

Vi opfordrer forældre/elever til at deltage i relevante
ungdomsuddannelsers informations- og åbent hus
arrangementer i eget lokalområde

Uge 2

Senest
mandag den 8. januar

Elev og forældre har færdiggjort uddannelsesplanen på
www.minuddannelse.net.
Elev og forældre tjekker den foreløbige tilkendegivelse af
uddannelsesvalg på www.optagelse.dk.

Uge 3

Senest
mandag den 15. januar

Vejlederne har på www.optagelse.dk skrevet skolens
kommentarer og uddannelsesparathedsvurdering. Dermed er der
gjort klar til, at elev og forældre kan færdigudfylde og afsende
ansøgningen

Uge 5

Fra fredag den 2. februar

Elev og forældre udfylder endeligt uddannelsesønske på
www.optagelse.dk, og forældrene signerer og afsender dermed
ansøgningen

Uge 9

Onsdag den 1. marts

Sidste frist: Forældre signerer uddannelsesplanen på
www.optagelse.dk og afsender ansøgningen

April
maj

Samtaler med vejleder efter behov.
Skriftligt svar om optagelse direkte fra ungdomsuddannelserne -
senest den 1. juni
Vejledere - Christian Nellerod, Hanne Kvistgaard


NFE, august 2017Studievejledere:


Hanne Kvistgaard
hk@nordfe.dk

Christian Nellerod
cn@nordfe.dk

Studievejl.jpg