Generelt om fagene

Linjefag i Fodbold - Spring - Musik - Kunst - Dans - eSport.

Eleverne har 3 gange ugentlig (ca. 4 1/2 klokketime) undervisning i deres linjefag.

Gymnastik/Fysisk træning er en vigtig del af undervisningen, hvor eleverne kommer i bedre form og bliver dygtigere gymnaster og springere.

Skolen giver en solid og god undervisning i de alm. skolefag og tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse og 10. klassesprøverne.

Derudover er det muligt at tage en Cambridge eksamen i engelsk eller tysk.

Alle klasser laver, udover de ministerielle opgaver, tværfaglige projekter i løbet af skoleåret, som kan forberede dem til deres videre uddannelse på f.eks. gymnasiet.

10+

10+ er en alternativt retning for vores 10. klasser i stedet for at tage folkeskolens afgangprøver i engelsk, matematik og dansk. Du skal være erklæret uddannelsesparat for at tage denne projekt- og formidlingsorienterede 10. klasse. I 10+ går du ikke op til folkeskolens afgangsprøve, men en alternativ prøve. 10+ retter sig især mod de gymnasiale uddannelser.

Vores valgfag koncentrerer sig især om idræt og musisk-kreative fag f.eks. badminton, judo, hip-hop, band, accessories og fitnessboksning.

Udover de almindelige skoleuger har vi også forskellige kursusuger, så som skitur i Østrig med undervisning i alpin skiløb, linjefagstur til f.eks. London samt linjefags- og emnedage/uger. Alle er ligeledes med til at stable en musical på benene.Alt dette gør hele skoleåret til en kæmpe oplevelse.

Undervisning.jpg