Generelt om fagene

Linjefag i Fodbold - Spring - Musik - Kunst - Dans - eSport.

3 gange ugentlig eller hvad der svarer til 4 1/2 klokketime.

Gymnastik/Fysisk træning er en vigtig del af undervisningen, eleverne kommer i bedre form og bliver dygtigere gymnaster og springere.

Skolen giver en solid og god undervisning i de alm. skolefag og tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse og 10. klassesprøverne.

Derudover er det muligt at tage en Cambridge eksamen i engelsk eller tysk.

Alle klasser laver, udover de ministerielle opgaver, tværfaglige projekter i løbet af skoleåret, som kan forberede dem til deres videre uddannelse på f.eks. gymnasiet.

10+

Et alternativt valg i stedet for at tage folkeskolens afgangprøver i Engelsk, Matematik og Dansk. Man skal være erklæret uddannelsesparat, for at tage denne projekt- og formidlingsorienterede 10. klasse. I 10+ går man ikke op til folkeskolens afgangsprøve, men en alternativ prøve. 10+ retter sig især mod de gymnasiale uddannelser.

Vores valgfag koncentrerer sig især om idræt og musisk-kreative fag f.eks. Badminton, Judo, Dans, Band, Assessories og Parkour.

Kursusuger, så som Ski i Østrig , London og linjefags- og emnedage og uger er væsentlige indslag, der gør hele skoleåret til en kæmpe oplevelse.

Undervisning.jpg