Økonomi


Egenbetaling for skoleåret 2018-19


Betingelser for optagelse og skolegang på

Nordfyns Efterskole 2018/19

Skolepenge

Ugeprisen for skoleåret 2018/19 er 2.375 kr., derfra trækkes den Statslige Elevstøtte, som er individuel i forhold til husstandsindkomsten 2 år forud for skoleåret.

I foråret vil I modtage et skema vedrørende Statslige Elevstøtte – dette skema bedes venligst udfyldt og returneret til NFE, efterfølgende vil vi fremsende en Betalingsopgørelse til jer. På denne kan I se jeres egenbetaling. Raterne bliver fordelt på 11 stk. startende fra 1. august og sluttende 1. juni.

Vi gør opmærksom på, at prisen er all inklusive, det vil sige, at der ikke er ekstraudgifter til turen til Østrig og London, teaterture, gymnastiktøj mm.

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse opkræves 1.000 kr.

Den 5. september året før skolestart opkræves 3.000 kr.

Den 1. april samme år som skolestart opkræves 2.000 kr.

Såfremt beløbet ikke modtages rettidigt, betragtes tilmeldingen som annulleret.

Afmeldelse af ophold inden skolestart

Opsiges tilmeldingen skriftlig inden 5. september året inden skolestart returneres 500 kr.

Opsiges tilmeldingen skriftlig efter 5. september året inden skolestart returneres 2.000 kr.

Opsiges tilmeldingen skriftlig efter 1. april samme år som skolestart returneres 3.000 kr.

Opsiges tilmeldingen skriftlig inden skolestart samme år som skolestart returneres 500 kr.

Afbrydelse af ophold efter skolestart

Såfremt eleven ikke møder frem på startdagen, betales 4 ugers skolepenge. Der ydes ikke statsstøtte hertil.

Afbrydelse af ophold efter skolestart:

Forældrene kan afbryde opholdet inden kursets afslutning med 4 ugers skriftlig varsel.

Afbrydelsesbetaling:

Afbrydes opholdet uden varsel skal der betales afbrydelsesbetaling, der udgør 4 ugers skolepenge. Der ydes ikke tilskud fra staten til afbrydelsesbetaling.

Afbrydes opholdet inden for de første 2 uger, betales skolepengene for ugerne og desuden betales der for 4 ugers skolepenge. Der ydes ikke statsstøtte for ugerne.

Erstatning

Eleven skal erstatte de skader han/hun forvolder, bortset fra hændelige skader. Eleven skal under opholdet være omfattet af forældrenes familieforsikring. Har familien ikke en familieforsikring, der dækker eleven under efterskoleopholdet, vil familien påtage sig en sådan hændelse sammen med eleven.

Optagelse

Endelig optagelse kan ikke finde sted før familien har aflagt skolen et besøg.

Ved underskrift af ansøgning om optagelse eller ved fremsendelse af elektronisk tilmelding fra Nordfyns Efterskoles hjemmeside bekræfter elev, forældre/værge at ovenstående økonomiske og juridiske vilkår for efterskoleopholdet på Nordfyns Efterskole accepteres.


Er du i tvivl om det mindste kantakt da skolens sekretær (64 84 11 23) for svar