Fritagelse

Vi henstiller til at tandlægebesøg og lignende placeres i forlængede weekends og skoleferier.

Hvis en elev skal fritages kortvarigt, aftales dette med kontaktlæreren i god tid.

Er der tale om fritagelse på mere end en dag, skal skolens forstander kontaktes af forældrene, ligeledes i god tid.